Дейности

  • Авторски представления от вида “Театър на сетивния Лабиринт”
  • Театър на сетивата за деца с елементи на учене чрез преживяване;
  • Сетивни градски пътувания;
  • Обучения и семинари, въвеждащи в метода на сетивния театър
  • Партньорства в международни проекти за работа с младежи и социално изключени групи чрез контекстуално ориентирани изкуства
  • Креативни “тийм билдинг” програми, използващи методите на Театъра на сетивния Лабиринт
  • Създаване на “вълшебни преживявания -изненади” за конкретни събития – частни празненства, корпоративни партита, бизнес презентации и други.

Labirinth-1

 Labirinth-2