“Дървото на живота“, Иракли 2011

Това интерактивно представление ще ви поведе на едно бавно пътешествие из вътрешните архетипни пространства, като използва за сцена горските крайбрежни кътове между планината и равнината, морето и сушата, в близост до Иракли.

Дървото на живота е символ, ползван в древните традиции като метафора на връзката между горния и долния свят, между привидностите и дуалностите. То е едно място, където добро и зло, тъмно и светло престават да бъдат – а това, което остава, е обединение и дълбока вътрешна мъдрост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *