За нас

Ние сме създатели на градски легенди, отварящи портали в самата тъкан на време-пространството. Градът е платното, върху което рисуваме. Съзнанието на зрителите – сътворци е сцената, на която се играят нашите спектакли.

КАКВО Е ТЕАТЪР НА СЕТИВНИЯ ЛАБИРИНТ?

“С навлизането в сетивния Лабиринт външният свят изчезва…Изминаваш 100, 200 или 300 крачки най-много, но те променят тотално усещането ти за тук, сега, преди, тогава, аз, другите…Ставаш герой на легенда или приказка, която съществува само за теб, провиждаш “невидимото за очите”, намираш отговори на въпроси, които отдавна чакат… На изхода Лабиринтът e вече част от теб.”

Същността на Театъра на сетивния Лабиринт се намира в пространството на съкровеното и затова трудно се предава с думи. Само личното преживяване може да ви разкрие тази същност.

И все пак Театър на сетивния Лабиринт е:

  • Интерактивен артистичен процес, водещ до създаването на представление, силно свързано със специфичния контекст на мястото, където се случва /site specific performance/;
  • Пърформанс, в който ролите на «публика» и «артисти» се смесват и те се превръщат в съ-творци на едно уникално и неповторимо представление;
  • Едновременно древен и съвременен ритуал, при който посетителите преминават един след друг през инсталация – лабиринт, наситена с необичайни сетивни провокации /слухови, осезателни, обонятелни, визуални, вкусови/;
  • Лично пътуване в неизвестното, в тъмното, в мига “тук и сега”, при което с всяка следваща крачка се доближаваме до срещата с вътрешното си Аз, с Другия, с Вселената…

Театърът на сетивата е донесен в Европа от колумбийския антрополог Енрике Варгас ( Teatro de los Sentidos ) в края на миналия век. В България Театърът на сетивния Лабиринт е представен за първи път през 2006 г. от уелския режисьор и изследовател Iwan Brioc, вдъхновен от артисти като Енрике Варгас, Аугусто Боал и Тони Парсънс. Благодарение на сътрудничеството между него и Бистра Чолева (сдружение “БИВЕДА”) се организират серия от творчески семинари и уъркшопи, в които първата група от български артисти е обучена в метода на сетивния театър. Днес, ядрото на тази група (Театър на сетивата София) е част от Европейската мрежа за контекстуално ориентирани изкуства – The Republic of the Imagination, и има зад гърба си реализирани редица представления и социално-артистични проекти.

Театърът на сетивния Лабиринт се случва благодарение на колективната работа на интердисциплинарен екип от артисти, идващи от различни сфери на изкуството (театър, музиката, танц, визуални изкуства, архитектура), както и от социални и хуманитарни учени (психолози, антрополози, социални работници).

“Театър на сетивата София” е отворена формация, която включва и обучава в специфичния метод на сетивния Лабиринт доброволци и хора от местните общности, с които работи.

Архив на реализираните досега проекти, можете да намерите в раздел ЛАБИРИНТИ.