site-poster

“Институт за изследване на тишината”, 2014

Съществуват много видове тишина – тишината в дълбините на камъните, тишината във вътрешността на книгите, на дъното на океана, тишината отвъд пределите на Вселената и Абсолютната тишина.

Институтът за изследване на тишината се занимава с изучаването на своя предмет съвсем буквално. Той е врата към други измерения на реалността, място за проглеждане в тъмнината, която сияе. Той е пространство за среща със себе си и другите в техните истински, космически измерения. Изследователите на тишината се наричат тишинавти. Ти можеш да бъдеш един от тях.

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *