271648654_10158796485632896_3884026057572857343_n.png

НЕОнавтика – сетивен спектакъл – лабиринт

“НЕОнавтика” е заглавието на новия сетивен спектакъл, създаден от Театър на сетивата София, чиято премиера бе на 29 и 30 януари 2022 г. в сградта на Химическия факултет на СУ.

Местата са ограничени, затова можете за резервирате билет още сега ТУК.

 
КАКВО Е НЕОнавтика?

Там, където физиката се среща с метафизиката, а химията с алхимията, възниква едно поле на НЕОбикновенни възможности и НЕОбясними синхроничности, което предстои да бъде изследвано. С тази задача се заемат НЕОнавтите – интердисциплинарни изследователи, изучаващи измерението на НЕОпределеното и НЕОбяснимото.

Съществува ли връзка между математиката и поезията? Има ли всъщност дистанция между тях? Дали музиката и съществуванието са напълно еквивалентни? Какво представляват в самата си същност емоциите? И как в един свят, изтъкан от граници и форми, може да бъде осъзнато и възприето безформеното и безграничното? Тези и още много въпроси са предмет на НЕОнавтиката, едновременно наука и изкуство, преодоляваща ограниченията на двете и насочена ОТВЪД всичко представимо до момента.

„НЕОНАВТИКА“ представлява интерактивен мултижанров спектакъл, създаден по методите на театъра на сетивния лабиринт. Той включва серия от сетивни пърформанси, вдъхновени от емблематичната сграда на Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и разработени в сътрудничеството с учени и студенти от там.

„НЕОНАВТИКА“ е интердисциплинарен проект, който дава възможност за обмен на знания и практики между сферите на изкуството и науката с цел създаване на оригинален творчески продукт – сетивен спектакъл от нов вид.

“НЕОнавтика” е интерактивно представление, надхвърлящо границите на отделните дисциплини, което дава възможност както за учените и артистите, така и за публиката, да попаднат в зона за експерименти и самите те да се превърнат в изследователи, откриващи лични отговори на зададени от тях въпроси.

СТАНИ НЕОНАВТ С НАС!

КОГА: 19, 20, 26 и 27 февруари 2022

          13, 26 и 27 МАРТ 2022

КЪДЕ: Факултет по химия и фармация на СУ – бул. Джеймс Баучър 1 (Централен вход, от страната на автобусната спирка)

ЦЕНА на билета: 70 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 мин.

ВАЖНО! През спектакъла се преминава индивидуално между 18 и 20:30 ч. като е НЕОБХОДИМО да имате предварителна резервация на час от меню БИЛЕТИ.

Проектът “НЕОнавтика” се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, както и с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Едногодишен грант 21”

 
« 1 of 3 »