75412136_2157811430987369_7515150173278830592_o

Общ проект между Театър на сетивата София и Матера – европейска столица на културата 2019

Част от екипа на Театър на сетивата София заминава за Матера – европейска столица на културата за 2019 г., за да представим практиката Сетивни Градски Пътувания, както и да преживеем тяхната мултисензорна изложба “Атлас на емоциите на градовете”, създадена след 4-годишно изследване на историите и спомените на над 400 жители на Матера. През 2020 г. се очаква да създадем заедно нов проект, обединяващ методите и достиженията на двете творчески иновации!
Творческият обмен се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма “Мобилност”.

В галерията можете да разгледате снимки от престоя на част от екипа на Театъра на сетивата София в Матера – другата европейска столица на културата за 2019, където бяхме по покана на Фонадцията, която организира и координира едногодишната им програма. Посетихме “Атлас на емоциите”, впечатляващ и сложен проект, концентриращ в себе си стотици истории, разказани от жителите на града, трансформирани след това от 40 визуални артисти – художнижци и сценографи във впечатляваща изложба, представена по интерактивен начин от актьорите на Teatro dei Sassi.
Въпреки езиковата бариера – преживяването беше необикновено и наистина силно!

От своя страна ние представихме методите и откритията на Театъра на сетивата София, като създадохме на място едно сетивно градско пътуване, което беше посрещнато с възторг.
Това определено бе началото на едно бъдещо творческо сътрудничество. София – Матера по тази ос вече тече енергия и емоции, емоции, емоции… Да бъде!