dobrovolci-site

Покана за доброволци за нов сетивен спектакъл НЕОнавтика

“Театър на сетивата София” започва подготовката на нов сетивен спектакъл “НЕОнавтика”, който ще се случи в сградите на Факултетите по Физика и Химия на СУ, а премиера му ще бъде през декември 2021 г. По този повод отваряме вратите си за доброволци и артисти, които да се включат в реализирането на проекта, да преминат през обучение в методите на сетивния театър и да получат възможност да станат част от трупата.

Творческа концепция на прокета НЕОНАВТИКА:

Там, където физиката се среща с метафизиката, а химията с алхимията, възниква едно поле на НЕОбикновенни възможности и НЕОбясними синхроничности, което предстои да бъде изследвано. С тази задача се заемат НЕОнавтите – интердисциплинарни изследователи, изучаващи измерението на НЕОпределеното и НЕОбяснимото.

Съществува ли връзка между математиката и поезията? Има ли всъщност дистанция между тях? Дали музиката и съществуванието са напълно еквивалентни? Какво представляват в самата си същност емоциите? И как в един свят, изтъкан от граници и форми, може да бъде осъзнато и възприето  безформеното и безграничното? Тези и още много въпроси са предмет на НЕОнавтиката, едновременно наука и изкуство, преодоляваща ограниченията на двете и насочена ОТВЪД всичко представимо  до момента.

Проектът „НЕОНАВТИКА“ представлява интерактивен мултижанров спектакъл, създаден по методите на театъра на сетивния лабиринт. Той включва серия от сетивни пърформанси, вдъхновени от емблематичните сгради на Факултетите по физика и химия към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и разработени в сътрудничеството с учени и студенти от там. „НЕОНАВТИКА“ е интердисциплинарен проект, който дава възможност за обмен на знания и практики между сферите на изкуството и науката с цел създаване на оригинален творчески продукт – сетивен спектакъл от нов вид. НЕОнавтика е интерактивно представление, надхвърлящо границите на отделните дисциплини, което дава възможност както за учените и артистите, така и за публиката, да попаднат в зона за експерименти и самите те да се превърнат в изследователи, откриващи лични отговори на зададени от тях въпроси.

Какво е театър на сетивата?

Театърът на сетивния лабиринт представлява интерактивен и site specific спектакъл, в който самата публика става главен герой, активен участник и сътворец в театралното взаимодействие. Специфичното на жанра на сетивния театър-лабиринт е, че лично въвлича публиката в творчески процес, което стимулира въображението, събужда всичките й сетива и предоставя възможности за учене чрез преживяване. Отделните сцени и пърформанси в спектакъла „НЕОНАВТИКА“ ще бъдат свързани чрез сетивно пътуване между сградите на Факултетите по физика и химия, което надгражда жанра на сетивния спектакъл с езика и средствата на практиката „сетивни градски пътувания“ за творческа интерпретация и представяне на публичната градска среда.

ДОБРОВОЛЦИ:

Ако се самоопределяте като търсещи, креативни, чувствителни, способдни да общуват и работят в група и в полето на неизвестното, както и да се вдижат точно във времето, то отговаряте на базовите ни изисквания.

Необходимо е да можете да се включите в обучителен и тврочески процес по предварително определен график през ноември и декември, както и да играете в представленията (по 2-4 броя на месец) от януари до март 2022 г.

За да кандидатствате за доброволец в проекта, изпратете кратко представяне на себе си и мотивация за участие на info@sensorytheatresofia.com до 15 ноември 2021 г. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.