Beautiful galaxy on night sky, star in the space. Lonely galaxy in outer space. Elements of this image furnished by NASA.

ПОРТАЛ – сетивен пърформанс

ВОДАТА Е ВРАТА, ПОРТАЛ.
(и това е вярно много по-буквално, отколкото все още можем да си представим).

🔍 Какво има тогава от другата й страна?
🚪Преминавали ли сме вече през нея?
⁉️Кой е Водата?

Възможно ли е отговорите на тези въпроси да са достъпни не за разсъждаващи, а за ПРЕЖИВЯВАЩИ чрез сетивата и интуицията си изследователи? И ако да, би ли станал такъв?

Между 12 и 15 юни такава възможност се появява отново за втори път (след като ПОРТАЛ бе създаден и представен по време на фестивала “РЕКИТЕ НА СОФИЯ” 2023) в рамките на годишната среща на най-голямата мрежа за изпълнителски изкуства IETM, която тази година ще се случи в ТОПЛОЦЕНТРАЛА.

Като част от артистичната програма на IETM срещата, “Театър на сетивата София” е поканен да представи сетивния, site-specific пърформанс – ПОРТАЛ. Знае се, че всички имерсивни и интерактивни творения на Театъра задават НЕОбичайни въпроси и въвличат т.нар. “публика” в търсенето и откриването на отговорите им. Това отново ще бъде така!

📅 КОГА: 15 юни 2024 от 16 до 19:00 ч. (това е единствената дата, отворена за българска публика)

‼️Публиката влиза индивидуално на всеки 10 минути, като е необходимо задължително предварително записване ТУК.

📍 КЪДЕ: ЛИНК с локация за началната точка на пърформанса край реката в близост до ТОПЛОЦЕНТРАЛА!

⏳ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ на пърформанса – около 50 мин.

ЦЕНА: 60 лв.

🎭 КАКВО Е ТЕАТЪР НА СЕТИВАТА?

Театърът на сетивата представлява интерактивен и site specific спектакъл, който лично и директно потапя публиката в случващото се, превръща я в главен герой на артистичното взаимодействие и активира всичките й сетива. Театърът на сетивния лабиринт е съвременен творчески ритуал, съкровено преживяване и тайнство, случващи се колкото във външния свят, толкова и на екрана на собственото ви съзнание. Повече за метода, можете на прочетете на www.sensorytheatresofia.com