C-_Users_MIRACLE-WORKER_Desktop_THE-CALL-site

Станете част от екипа на Театър на сетивата София

В последните  години “Театър на сетивата София” се утвърди като лаборатория за иновации и уникални интерактивни преживявания. Сетивните концерти-лабиринти, сетивните градски пътувания, сетивните йога ритрийти  наред с  традиционните ни спектакли-лабиринти бележат една посока, в която изкуството и живота взаимно проникват и границите между тях стават все по-условни.

На прага сме на реализацията на нов спектакъл, съизмерим с мащаба на най-големия ни проект “CREAtorium” в НДК през 2016, а също и на постоянен лабиринт за деца от 6 до 106 години „Пътуване във Всичколената“. Активираме и  „Агенцията за вълшебни преживявания“, където ще прилагаме откритията от изследователските си програми в дизайна и провеждането на тийм билдинг събития и персонализирани преживявания.

Нуждаем се от нови попълнения към екипа ни:

  • ДОБРОВОЛЦИ. Всеки от постоянния екип на Театъра е започнал като доброволец. Дейността ни изисква много специфични качества и умения и доброволството е нашият „тест“ за тяхната наличност като в практическата работата по предстоящ спектакъл най-добре става ясно дали сме „един за друг“ или не. Очакваме  чувствителни, присъствени, интуитивни, креативни, прецизни, умеещи да се движат точно във времето хора, без значение от възрастта, с уникален набор от артистични и/или технически умения (колкото по-необичайни толкова по-добре).
  • ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ. Предстои ни реализацията на високотехнологичен спектакъл с виртуална реалност, интерактивни звукови инсталации, както и обичайните инженерно-конструкторски предизвикателства. Търсим хора с иновативно мислене, фина чувствителност, както и умения за решаване на необичайни конструктивни задачи – нестандартни „технократи“ с артистична сърцевина.
  • МЕДИЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ. Естествено е нещо толкова необикновено и иновативно като творенията на „Театър на сетивата София” да бъдат промотирани по съответен, изненадващ и оригинален начин, който сам по себе си е изкуство. Играта е ключовата дума тук. Търсим си рекламни специалисти и ПР-и с опит в играта и развинтено въображение.
  • ПРЕВОДАЧИ. Интересът към идеите и проектите ни извън границите на България ни карат да смятаме, че преводът на информацията,  течаща от нас към света е вече наложителен. Търсим си преводачи от японски, немски, френски и испански езици.

Ако искате да надникнете в кухнята и да преживеете чудото на Лабиринта от страната, в която се приготвя, ни изпратете информация за себе си и защо искате да се впуснете в това приключение. Очакваме кандидатурите ви на info@sensorytheatresofia.com  до 5 ноември 2018 г.

Селектираните участници ще преминат през безплатно обучение в методите на театъра на сетивния лабиринт и ще имат възможност да участват в творческия процес и реализацията на новия ни спектакъл, който ще се случи в края на годината.

Очакваме изненадващите ви предложения!