“Терминал Безкрайност”, 2013

В света на плътната материя и линейното време, на установените идентичности и предзададени социални роли се отваря портал, който преобръща представите ни за реално и нереално, за Тук и Сега, за Аз и за Ти.

Границите между световете са размити и пропускливи в множество посоки. Докъде ще стигнеш зависи единствено от твоето въображение. Гравитацията се сгъстява, време е за тръгване… Предстои ти пътуване из вътрешните Лабиринти от спомени, интуиции, съмнения и съновидения. Не може да тръгнеш с много багаж, затова избери най-важното. Последно повикване за всички, решили да преминат през “Терминал Безкрайност”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *