Вътрешни-градски-пейзажи-2-сайт (1)

Вътрешни градски пейзажи – интерактивна изложба-пътуване

Интерактивната изложба – пътуване “Вътрешни градски пейзажи” е покана да преживеете и да се докоснете до част от откритията, появили се по време на едноименния изследователския проект на шестима артисти от “Театър на сетивата София”. Това е една необичайна изложба – пътуване, колкото в града навън, толкова и във вътрешните светове на участниците. Опит да се предадат многомерността и възможностите, които градът ни предоставя за творчески интеракции, наблюдение и създаване на паралелни, фантастични светове и сюжети.

Какво представлява проектът „Вътрешни градски пейзажи”?

„Вътрешни градски пейзажи” е интердисциплинарен проект, който съчетава методите на сетивния театър и психогеографията за изследване на градските пространства като тайнствена територия и възможна сцена за интерактивни пърформанси, въвличащи активно публиката в творческо взаимодействие.

В продължение на няколко месеца малък екип от Театъра на сетивта София проведоха серия от психогеографски изследвания под формата на 24- и 48-часови тишинавтски пътувания в градска среда, посещения на обичайни и необичайни обекти, и срещи в разнообразни места на територията н София. Изследователският процес  доведе до събирането на голям архив от фотографски образи, текстове, идеи, интуиции и видения, които ще бъдат вградени в тъканта на интерактивната изложба –пътуване „Вътрешни градски пейзажи”.

Проектът е вдъхновен от теорията и практиката на психогеографията, която възприема градската среда с нейната топография, архитектура, културни и природни измерения като активатор на определени (финни) емоции и асоциации, стимулиращи въображението и отключващи мистичното, креативно зрение на възприемащия. Тясно свързана с влиянието на сюрреалистите и дадаистите, психогеографията разкрива нови възможности за изследване на влиянието на градската среда върху съзнанието, емоциите и поведението на хората. Психогеографските похвати за изследване (наблюдения, импровизационни игри, свободни „дрейф” пътувания) стимулират осъзнаването на деликатното взаимодействие между умовете/световете на отделните хора със заобикалящото ги градско пространство.

Вторият основен метод за работа по проекта е този на сетивния театър, който разработва и използва специфичен, многопластов сетивен език. Театърът на сетивата е един от иновативните жанрове в съвременното перформативно изкуство, което работи едновременно с всички сетивни канали. В същността си това е интерактивно, сайт-спесифик (свързано с конкретната локация), синкретично (събиращо в себе си много жанрове) изкуство, което черпи вдъхновение и извлича наратива си от конкретното пространство и контекста на ситуацията, в която се случва. Резултатът е имерсивно (въвличащо зрителите) представление, в което публиката влиза самостоятелно или на малки групи в инсталация – тип лабиринт, където става главен герой на случващото се и лично взаимодейства с артистите.

Със съчетаването на двата метода и традиции се активира процес на размиване границата между живота и изкуството и започва строителството на един паралелен, имагинерен свят, в който интеракциите между хората не са основани единствено на утилитарни цели, а на осъзнато,творческо взаимодействие, разгръщащо потенциала им на играещи творци.

📅 КОГА: 29 и 30 април 2021 

🧭КЪДЕ: мястото на среща ще бъде изпратена допълнително само на записалите се участници

🔖 ЦЕНА: 40 лв.

⌛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 мин.

✍️ РЕЗЕРВАЦИИ: посетителите на интерактивната изложба – пътуване ще се движат в групи по 10 души, разпределени в три времеви слота – от 18:00, 19:00 и 20:00 ч.,  като е необходимо да направят ПРЕДВАРИТЕЛНА резервация ТУК.

Проектът “Вътершни градски пейзажи” се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Творчески инициативи”.