ЛАБИРИНТОПИЯ Бургас Б

ЛАБИРИНТОПИЯ в БУРГАС – творческа резиденция за градски изследвания

Арт резиденция ЛАБИРИНТОПИЯ отправя покана за участници в творческо градско приключение в края на лятото в Бургас!

🎯 Ако си интуитивен градски изследовател, ако градът те вълнува и си готов да се впуснеш в пътуване из неговите невидими измерения – минали, бъдещи,  настоящи и имагинерни, ела да се срещнем там, където въображението и реалността се преплитат, където вътре и вън се сливат в едно, където изкуството става  живот, а животът – изкуство.

ЛАБИРИНТОПИЯ е проект на “Театър на сетивата София” и “Център за нови градски утопии”, чието пилотно издание бе в София през 2022 г. Вдъхновени от резултатите и креативните идеи, които се раждат от тези тврочески изследвания, искаме да споделим метода и да го приложим на територията на един поетичен град на фона на морето – Бургас!

ЛАБИРИНТОПИЯ представлява артистична резиденция, целяща да въвлече група изследователи в необичайно творческо изследване на града и неговия креативен потенциал чрез методите на сетивния театър и психогеографията.  Целта на резиденцията е да развие и разшири творческите компетенции и методи на работа на участниците, като същевременно създаде платформа за обмен на познание и практики между интердисциплинарен екип от творци.

Артистичният тандем 🎆Златина Толева и Михаил Димов🎆, заедно с избраните участници от Бургас ще станат част от творчески процес, в който ще изследваме градските пространства като потенциални сцени за трайна и ефимерна артистична намеса в публична среда. Ще споделяме и ще търсим  визии за „града на бъдещето“ – все още невероятен и немислим, а накрая ще споделим какво сме “доловили и уловили” на територията на Бургас пред публика – под формата на преживяване, разбира се!

🧐 ЗАКОГО Е РЕЗИДЕНЦИЯТА?

ЛАБИРИНТОПИЯ е отворена към артисти, студенти и дебютанти от различни дисциплини – архитектура, урбанистика, градска антропология, визуални изкуства, литература, театър и музика и към всички, които се вълнуват от поетичната метафизика на градската среда.

📅 КОГА: 21 август – 10 септември 2023 г. в Бургас. 

В рамките на този период участниците ще се срещат по два пъти седмично и ще преминат през програма от теоретични и практически занимания, преживявания, изследвателски и творчески задачи в различни части на града. Сесиите ще бъдат след работно време и включват тишинавтски, сетивни и нощни пътувания.

 

👉 КАНДИДАТСТВАЙ: в срок до 18 АВГУСТ 2023г. изпрати на info@sensorytheatresofia.com кратко представяне на твроческия си опит и интереси, както и свободен текст до 1 страница на тема “Моите лични градски утопии – пространства, пътувания, срещи“.

 

ПОВЕЧЕ за методите на СЕТИВНИЯ ТЕАТЪР и на ПСИХОГЕОГРАФИЯТА:

Психогеографията е философско арт течение от средата на 20 век, което се свързва с влиянието на сюрреалистите и дадаистите, и разкрива нови възможности за изследване на влиянието на градската среда върху емоциите и поведението на хората.

Театърът на сетивата е съвременна форма на изкуство, която работи с екип от артисти и изследователи от различни сфери и създава интерактивен мултижанров спектакъл, като черпи вдъхновение и изгражда сюжетната си линия от самото пространство и контекста на ситуацията, в която се създава. Резултатът е имерсивно представление, в което публиката влиза самостоятелно в инсталация – тип лабиринт, става главен герой на случващото се и лично се среща с артистите, с които си взаимодейства творчески. Този вид пърформанс използва и стимулира всички сетива на публиката – зрение, вкус, осезание, слух и обоняние, като по този начин провокира в пъти повече асоциативното мислене и въображението на публиката, която се превръща в равноправен съ-творец на представлението.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма ВРЧКО и в партньорството на сдружение “ДЕНС БГ” – Бургас.

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕСИИ ПО ВРЕМЕ НА РЕЗИДЕНЦИЯТА В БУРГАС