Лабиринтопия-a

ЛАБИРИНТОПИЯ – набира участници за творческа резиденция

ОТВОРЕНА ПОКАНА

ЛАБИРИНТОПИЯ – творческа резиденция в градска среда

„Нощен музей, трамвай без ватман, стая на колекционер на картички или антикварен магазин, в който времето е спряло. Подлез и площадка, катерушки, покрив и балкон, дърво, поляна в парка и незабравим звук на флейта от съседния прозорец. Ще преминем през стаи, квартали, улици, паркове, канцеларии и забравени скрити кътчета, ще ги съпреживеем, преобразим и интерпретираме чрез методите на психогеографията и сетивния лабиринт. Ще ги споделим. Ще се промушим през тайната пукнатина на времето и реалността, за да навлезем в Мета-Града на Софийа – изтъкана дама от тънки нишки на познанства, спомени и светлина. Там движението е бавно или свръхзабързано, времето се движи с кръгообразна скорост и ни потапя в дълбочината на полу-свързания буден сън – този, в който манифестираш сам чрез въображението си! Всичко е възможно в този град – заек с часовник или пък парти на наскоро починал диджей…“

„Театър на сетивата София“ и „Център за нови градски утопии“  отправя покана за участие в тримесечен творческо-изследователски процес в градската среда на София. Ако си интуитивен градски изследовател, ако градът те вълнува  и си готов да се впуснеш в пътуване из неговите невидими измерения – минали, бъдещи,  настоящи и имагинерни, ела да се срещнем там, където въображението и реалността се преплитат, където вътре и вън се сливат в едно, където изкуството става  живот, а животът – изкуство.

Проектът ЛАБИРИНТОПИЯ представлява артистична резиденция, целяща да въвлече група изследователи в необичайно творческо изследване на града и неговия креативен потенциал чрез методите на сетивния театър и психогеографията.  Целта на резиденцията е да развие и разшири творческите компетенции и методи на работа на участниците, като същевременно създаде платформа за обмен на познание и практики между интердисциплинарен екип от творци.

Селектираните участници ще преминат през безплатен творчески тренинг в методите на сетивния театър и ще станат част от изследователски процес, който използва тези методи както и теорията, и практиката на психогеографията. Ще изследваме градските пространства като потенциални сцени за трайна и ефимерна артистична намеса в публична среда. Ще споделяме и ще търсим  визии за „града на бъдещето“ – все още невероятен и немислим ( бихме искали по-зелен и по-творчески), като накрая ще представим публично резултатите от резиденцията под формата на интерактивно преживяване, въвличащо публиката в артистично взаимодействие.

ЗАКОГО Е РЕЗИДЕНЦИЯТА?

ПОКАНАТА е насочена към артисти, професионалисти и студенти, занимаващи се с архитектура, урбанистика, градска антропология, визуални изкуства, литература, театър и музика и които се вълнуват от поетичната метафизика на градската среда.

КОГА: април – юни 2022 г. в София. 

В рамките на този тримесечен период участниците ще се срещат по два пъти седмично и ще преминат през програма от теоретични и практически занимания, преживявания и изследвания в различни части на София.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ: ако усещаш, че можеш да посветиш време и творческа енергия в целия тримесечен процес, ни изпрати в срок до 7 АПРИЛ 2022 г. на info@sensorytheatresofia.comкратко представяне на твроческия и на професионалния си опит, както и свободен текст от 1 страница на тема “Моите лични градски утопии – пространства, пътувания, срещи“.

 

ПОВЕЧЕ за методите на СЕТИВНИЯ ТЕАТЪР и на ПСИХОГЕОГРАФИЯТА:

Психогеографията е философско арт течение от средата на 20 век, което се свързва с влиянието на сюрреалистите и дадаистите, и разкрива нови възможности за изследване на влиянието на градската среда върху емоциите и поведението на хората.

Театърът на сетивата е съвременна форма на изкуство, която работи с екип от артисти и изследователи от различни сфери и създава интерактивен мултижанров спектакъл, като черпи вдъхновение и изгражда сюжетната си линия от самото пространство и контекста на ситуацията, в която се създава. Резултатът е имерсивно представление, в което публиката влиза самостоятелно в инсталация – тип лабиринт, става главен герой на случващото се и лично се среща с артистите, с които си взаимодейства творчески. Този вид пърформанс използва и стимулира всички сетива на публиката – зрение, вкус, осезание, слух и обоняние, като по този начин провокира в пъти повече асоциативното мислене и въображението на публиката, която се превръща в равноправен съ-творец на представлението.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески инициативи“.