Методът

КАК РАБОТИМ

“Театър на сетивата София” е изследователска лаборатория, която реализира по 1-2 спектакъла в годината. Всеки един от спектаклите има различна тема и се случва в необичайни пространства – изоставени фабрики, запустели читалища, музеи, молове, бизнес сгради или природни места. Обикновено представленията на сетивния театър се случват за кратък период от време (1 месец с 20 представления), след което Лабиринтът изчезва, за да се появи отново на друго място, с друго заглавие и друга концепция.

Темите и съдържанието на различните спектакли са тясно свързани с контекста, зададен от пространството и момента на създаването им, както и от груповата динамика на творческия екип. В този вид театър класическите роли на драматург и режисьор се размиват, а елементите на историята, която Лабиринтът “разказва”, възникват от колективния творчески процес между членовете на екипа.

Поради специфичния си формат и индивидуалното преминаване на всеки “зрител” през Лабиринта, местата за представленията са ограничени до 25 човека. Ето защо е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО запазване на час и закупуване на билет.

Специфичното за метода на Театъра на сетивния Лабиринт е, че:

  • непосредствено въвлича публиката в театрално взаимодействие, в което “зрителят” сам определя каква е историята, значението и посланието за него;
  • изследва различни архетипи при изграждането на ролите;
  • активира процеса на самоизследване като отключва образи, спомени и асоциации, които дават уникална възможност за саморефлексия и себепознание;
  • работи актовно с членовете на местните общности при изграждане сюжета на представлението;
  • насърчава опознаването на културата и историята на мястото на случване, както и рефлексията върху различни социални проблеми и аспекти от живота (в зависимост от конкретната тема на представлението);
  • подходящ е за разноезична и мултикултурна публика, тъй като залага повече на езика на сетивата, отколкото на вербалната комуникация;
  • може да служи като инструмент за социална медиация и като средство за разрешаване на конфликти в локални общности, сближаване и опознаване на разнородни социални групи.