Republic of the Imagination – Обучение 2014

„Republic of the Imagination”* е темата на първото, отворено за широка публика, в България обучение в метода на Театъра на сетивния Лабиринт, което ще срещне българските участници с неговия създател – уелският режисьор и изследовател Юън Бриок.

Обучението за сетивен театър – лабиринт „Republic of the Imagination” представлява:

– 10-дневен практически курс, който ще ви запознае с концепцията и принципите на контекстуално ориентираните изкуства (Context Oriented Arts), и по-специално с методите на работа в Театъра на сетивния Лабиринт;

– уникална възможност да почерпите знание, опит и вдъхновение директно от източника – Юън Бриок е „бащата”, създал и разработил иновативната артистично-терапевтична форма „Театър на сетивния Лабиринт”;

– интензивен ПРОЦЕС, който чрез групови игри и индивидуални задачи изследва човешките възприятия, колективните архетипи и символи, локалната история и култура, както и различните начини за постигане на сетивно въздействие и предаване на послания;

– лична инициация в сферата на интерактвиния пърформанс – участниците завършват обучението си със създаване на представление – Лабиринт, обвързано със специфичната тема и място – „site specific performance”;

– покана и възможност да станете част от творческия екип, който през последните години реализира представленията на Театъра на сетивния Лабиринт у нас.

Обучението „Republic of the Imagination” е отворено за ВСИЧКИ, които искат да предприемат вътрешно пътуване към Себе си, да изследват личните си граници, убеждения и вярвания, да проявят творческата си енергия и въображение, както и да открият креативни методи за свързване и общуване с Другия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *