343224290_244638651442559_8740640125320555270_n

Отворена покана към сценографи и костюмографи за обучение в методите на сетивния театър и създаване на спектакъла МЕТА ЛИЧНО

„Театър на сетивата София“ обявява конкурс за СЦЕНОГРАФИ и КОСТЮМОГРАФИ. Избраните кандидати ще преминат през обучение в методите на сетивния театър и ще се включат в създаването на новия спектакъл на трупата – „МЕТА ЛИЧНО“, случващ се в пространствата и контекста на ОКИ Културен дом „Красно село“ през сезон есен-зима 2023 г.

„МЕТА ЛИЧНО“ е имерсивен (въвличащ публиката в действието си) спектакъл, който цели да разшири и обогати изразните средства на сетивния театър, като използва синергията между артисти от различни области в рамките на общ творческо-изследователски процес. Основната задача на проекта е да създаде нов вид сетивен спектакъл, в който ролята на сценографията, костюмите и пространствените инсталации е водеща, и именно те пораждат необичайния наратив, въвличащ и свързващ в цялост артисти, публика и среда.

Спектакълът „МЕТА ЛИЧНО“ адресира съвременната тема за границите – „Къде започвам Аз и къде свършват Другите? При границите на телата ли? И има ли Други изобщо?“ Това е спектакъл-изследване на „границите“, на тяхната природа и тяхната пропускливост. Границите между вътре и вън, между видимо и невидимо, между делнично и съкровено. Това е спектакъл-опит за докосване до безграничното, което може да се окаже МЕТА ЛИЧНО!

Представлението е следваща стъпка в биографията на „Театър на сетивата София“ – водеща трупа в жанра на имерсивния и сетивен театър у нас, в който самата публика става главен герой, активен участник и сътворец в театралното действие.

Конкурсът е насочен към дебютиращи и професионални сценографи и костюмографи, които имат интерес към работа в интердисциплинарна среда и към жанра на имерсивния, сетивен театър. Избраните кандидати ще преминат през обучение в методите на театъра на сетивата, което да разшири компетенциите им в посока създаване на пространствени инсталации, костюми, среди и сценография за имерсивни представления, провокиращи всички сетива на публиката. Те ще имат възможност и бюджет да разработят своя идея за пространствена инсталация – сценография или костюмография, която да се превърне в част от сетивния спектакъл „МЕТА ЛИЧНО“.

КОГА:  18 – 21 октомври от 10 до 14 ч. – обучение за избраните кандидати, които след това ще трябва да се включат в репетиционния процес на екипа по създаване на спектъкла през октомври-ноември 2023 г. по предварително определен график.

КЪДЕ: ОКИ  Културен дом „Красно село“

КАК: Избраните кандидати ще получат бюджет за материали и хонорар за реализиране на пространствена концепция, която да бъде съвместно разработена и приложена в интерактивния, имерсивен спектакъл „МЕТА ЛИЧНО“ през есента на 2023 г.

КАНДИДАТСТВАНЕ: в срок до 12 октомври 2023 г. попълнете формуляра за кандидатстване.

Ще се свържем лично до 15 октомври с избраните 5 кандидата, които да се включат в обучението.

Проектът „МЕТА ЛИЧНО“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и на Национален фонд „Култура“ по програма ВРЧКО и в партньорството на ОКИ Културен дом „Красно село“.