377909862_313234497859313_8385682156429434138_n

Покана за доброволци в творчески проекти

“Театър на сетивата София” е пионер в развитието на жанра на сетивния театър-лабиринт у нас и всяка година (от 2010 насам) обучава, въвлича и разширява уменията на интердисциплинарен екип от  артисти, дебютанти, доброволци и специалисти от различни области на изкуството, архитектурата, психологията и хуманитарните науки.

В програмата ни до края на 2023 г. има два сетивни спектакъла – НЕОТОПИЯ в УАСГ и МЕТА ЛИЧНО в ОКИ-Красно село, които отварят възможност за нови участници да преминат през обучение в методите на сетивния театър и евентуално (по взаимна преценка) да станат част от екипа на Театъра.

Затова ако сте преживявали наш спектакъл и сте изкушени да минете от „другата страна“  – на тези, които правят и даряват сетивните преживявания , или пък винаги сте искали да бъдете част от иновативна, творческа лаборатория, която създава имерсивни и интерактивни произведения на изкуството, може би вие сте за нас и ние сме за вас!

Независимо дали сте дебютанти, студенти или професионалисти в дадена творческа дисциплина, за да станете част от екипа ни е необходимо да преминете през специфично практическо обучение в методите, изразните средства и естетиката, разработвани от Театър на сетивата София през последните 15 години!

Такава възможност се отваря обикновено веднъж годишно преди подготовката на следващия ни сетивен спектакъл. Тази година може да участвате в два проекта:

НЕОТОПИЯ – сетивен спектакъл-лабиринт в УАСГ, чиято премиера бе през февруари 2023 и ще се играе в още 10 представления до края на 2023. НЕОТОПИЯ е напълно нова територия, отвоювана чрез интуицията и въображението от полето на абсолютната потенциалност. Това е мултижанров спектакъл-лаборатория, който отваря възможност за истински вълнуваща и изследователска работа в тъмнина и с похватите на сетивния театър.

МЕТА ЛИЧНО е имерсивен, сетивен спекталъл от нов вид, в който ролята на сценографията, костюмите и пространствените инсталации е водеща, и именно те пораждат необичайния наратив, въвличащ и свързващ в цялост артисти, публика и среда. Творческият процес по неговото създаване ще започнете в края на октомври, а премиерата му ще бъде в края на годината в ОКИ Красно село!

ЗА КОГО Е ПОКАНАТА?

Ако се самоопределяте като търсещи, креативни, чувствителни, присъствени, способдни да работите в интердисциплинарен екип и в полето на неизвестното и НЕОчакваното, както и умеете да се движите точно във времето, то отговаряте на базовите ни изисквания.

Участието в обучението, творческият репетиционен процес и в представленията е БЕЗПЛАТНО. След като преминете през определен срок на доброволчество, можем да обсъдим условията за присъединяване към професионалния екип на трупата.

За да заявите желание да се включите като участници в проектите на Театъра, моля попълнете ФОРМУЛЯРА.

Винаги е вълнуващо да открием кой стои от “другата страна”, но вибрира и улавя нашите честоти и сигнали!  Очакваме предстоящата ни среща!!!!

Вижте повече за проектите ни в сайта или се свържете с нас, за да ви разкажем!