logo i nadpis

КОНКУРС за АРТИСТИ И ДОБРОВОЛЦИ

ТЕАТЪР НА СЕТИВАТА СОФИЯ
обявява

К О Н К У Р С

за артисти и доброволци от всички сфери на изкуствата и хуманитарните науки (театър, приложни и визуални изкуства, музика, танц, психология, антропология и др.) за участие в новия ни проект
„CREAtorium – лабиринт в Лабиринта”

Търсим нови попълнения към интердисциплинарния ни екип, които да станат част от творческия/изследователски процес по създаването на следващия ни спектакъл, планиран за началото на 2016 г. в НДК. Необходими са умениия за работа в екип, постоянство, иновативнст и развита интуиция. Избраните кандидати ще преминат през практическо обучение в методите на театъра на сетивния лабиринт и ще имат възможност за изява в рамките на самия спектакъл.

Изпратете в срок до 7 декември 2015 г. на адрес: info@sensorytheatresofia.com кратка биография + карта на същностните ви интереси, умения и занимания, придружени от мотивационно писмо.

Избраните кандидати ще получат долълнителна информация за условията и режима на участие в проекта.