mare-inf-site

MARE INFINITUM – сетивен спектакъл-лабиринт 2019

Безкрайното море съществува. Безбрежно. Безвременно. Достигането му Е възможно. Трудността се състои не в неговата далечност, а точно в обратното – в близостта му. Удивително е колко непреодолима може да е близостта! И все пак…

Група изследователи и мета-артисти успяват да конструират генератор на БЕЗВРЕМИЕ. Устройството наподобява на огромен кристал, разположен в по-голямата си част под земята. Като генерира безвременно поле, кристалът отваря портали към измерение без ограничения от какъвто и да е вид… Преминаването през портала е генерална репетиция за ЗАВРЪЩАНЕТО. Безкрайното море всъщност….

От „Терминал безкрайност” и „Институт за изследване на Тишината”през „CREAtorium” и „Vortex” спектаклите на Театъра на сетивата София очертават ясна траектория, която обхваща няколко основни теми, обединени от обща посока – от ограниченото и крайното към безкрайността. Тази траектория естествено достига до новия сетивен спектакъл-лабиринт MARE INFINITUM. Високотехнологичен, тъмен и дълбок, MARE INFINITUM довежда сетивата до техните предели (в посока на едва доловимото) и прави опит за прехвърляне съзнанието на възприемащия в измерението отвъд.

MARE INFINITUM е интерактивен “site specific” спектакъл от вида „театър на сетивния лабиринт”. Характерното за този вид театър е, че посетителите не са пасивни зрители, а активни участници, които лично се срещат и взаимодействат с артистите и така изграждат свой собствен спектакъл (на сцената на собственото си съзнание). Пътуващите през Лабиринта преминават през предварително подготвена сетивна нинсталация, наситена с необичайни провокации (слухови, осезателни, обонятелни, визуални и вкусови).

Преминаването през представленията е индивидуално, затова е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНО запазване на час и закупуване на БИЛЕТ.

Цена: 60 лв.

КОГА:  16 и 17 НОЕМВРИ 2019 – последни дати за годината

Къде: Vertigo Business Tower (София, бул. България 109)

Местата са ограничени до 30 души на представление.

Продължителност на спектакъла: 90 мин.

ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО 👉 ТУК. 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

и с партньорството на:

ELEKTRICK.ME

MARFUSE STUDIO

SCUBA BAR

PEIKA.BG

 Обратни връзки от спектакъла досега: