Епизод 3 b сайт

Покана за доброволци за НЕОТОПИЯ – сетивен спектакъл в УАСГ

“Театър на сетивата София” започва подготовката на нов сетивен спектакъл “НЕОТОПИЯ”, който ще се реализира в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия – УАСГ в началото на 2023 г. По този повод отваряме вратите си за доброволци, студенти и артисти, които да се включат в творческия процес по създаване и представяне на имерсивното представление-лабиринт, за което е необходимо да преминат през обучение в методите на сетивния театър, водено от трупата – пионер в този жанр у нас.

Творческа концепция на проeкта НЕОТОПИЯ:

НЕОТОПИЯ е напълно нова територия, отвоювана чрез интуицията и въображението от полето на абсолютната потенциалност.

НЕОТОПИЯ не е бяло петно на картата, а начало на карта, която не може да бъде разчетена чрез символите на познатата картография. Тя е КАРТА в КАРТАТА, чиято ориентация може да се постигне единствено чрез ИНТУИЦИЯТА. В този смисъл НЕОтопията израства от познатото като го разширява и разгръща до немислими измерения. НЕОТОПИЯТА е потенциално начало на цял нов свят.

Спектакълът „НЕОТОПИЯ“, случващ се в сградите на УАСГ ще изследва, колкото темата за емоционалната архитектура,толкова и за архитектурата на емоциите. Как се създава спектакъл-сграда, чиито основни градивни елементи са емоциите? Може ли такава архитектура да диша и танцува? Кои са архитектите на този НЕОнавтски свят? Какви са принципите, заложени в неговото изграждане и как концепцията за НЕОтопията може да въздейства на този процес? На тези и още въпроси ще потърсим отговори в Процеса на създаване и представяне на изследователския ни, неонавтски спектакъл.

Проектът „НЕОТОПИЯ“ представлява интерактивен мултижанров спектакъл, създаден по методите на театъра на сетивния лабиринт. Това е интердисциплинарен проект, който дава възможност за обмен на знания и практики между сферите на архитектурата, дизайна и имерсивния театър, с цел създаване на оригинален творчески продукт – сетивен спектакъл от нов вид.

Какво е театър на сетивата?

Театърът на сетивата представлява интерактивен и site specific спектакъл, който лично и директно потапя публиката в случващото се, превръща я в главен герой на артистичното взаимодействие и активира всичките й сетива. Театърът на сетивния лабиринт е съвременен творчески ритуал, съкровено преживяване и тайнство, случващи се колкото във външния свят, толкова и на екрана на собственото ви съзнание. Повече за метода, можете на прочетете на www.sensorytheatresofia.com

ДОБРОВОЛЦИ:

Ако се самоопределяте като търсещи, креативни, чувствителни, способдни да работите в група и в полето на неизвестното и НЕОчакваното,  както и умеете да се движите точно във времето, то отговаряте на базовите ни изисквания.

Необходимо е също да можете да се включите в обучителен и тврочески процес по предварително определен график (3 пъти седмично) за периода ноември 2022 – януари 2023 , както и да участвате в представленията, които ще се реализират до края на 2023 г.

За да кандидатствате за доброволец в проекта, моля попълнете формуляр за участие в срок до 11 ноември 2022 г.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и на Национален фонд „Култура“ по „Програма за развитие и възстановяване на частни културни организации“ и в партньорството на УАСГ.